Poczuj magię i niezwykłość Lublina…

Program podstawowy:
Spacer z przewodnikiem po Lublinie wiedzie od Wzgórza Zamkowego ku malowniczym uliczkom w obrębie dawnych murów miejskich Starego Miasta. Po drodze zobaczą Państwo najbardziej charakterystyczne budowle i miejsca w Lublinie:

– Wzgórze Zamkowe;
– Brama Grodzka;
– Plac po Farze;
– Kościół i klasztor Ojców Dominikanów pw. św. Stanisława BM;
– Trybunał Koronny;
– Rynek z kamienicami staromiejskimi (m.in. kamienica w której na świat przyszedł Henryk Wieniawski);
– Brama Krakowska;
– Wieża Trynitarska;
– Archikatedra Lubelska;
– Ratusz;

Warto również wybrać się na Wieżę Trynitarską lub Wieżę Zamkową z których rozciąga się piękna panorama miasta, którą bliżej nakreśli Państwu przewodnik. Polecam zajrzeć do Skarbca i Zakrystii Akustycznej w lubelskiej Archikatedrze oraz zobaczyć niezwykłe rusko-bizantyjskie freski w słynnej Kaplicy Trójcy Świętej.
Program wycieczki można przedłużyć o spacer przez Krakowskie Przedmieście w kierunku Placu Litewskiego.
Czas zwiedzania przewodnik dostosowuje do preferencji grupy.

Programy tematyczne:
– II wojna światowa – Muzeum na Majdanku
Zwiedzanie muzeum, które powstało w miejscu obozu koncentracyjnego, funkcjonującego w Lublinie w czasie II wojny Światowej.
– Lublin jaki chcesz
– Program dobierany z uwzględnieniem szczególnych zainteresowań grupy.
– Szlakiem sztuki i architektury.
– Wielokulturowość Lublina.
– Śladami kultury żydowskiej.
– Powiedz przewodnikowi jaki Lublin chciałbyś zobaczyć a taki Ci pokarze!
– Epoka Jagiellońska w Lublinie.
Szlak wyznaczony dla upamiętnienia Unii Polsko-Litewskiej zawartej w Lublinie w 1569r. za czasów panowania dynastii Jagiellonów:m.in. kaplica Trójcy Św., obraz Jana Mateyki „Unia lubelska”…
– Znani Lublinianie.
– Zabytki Architektury.
– ABC sztuki.
*program można podzielić na konkretne style w sztuce – podążając przez Lublin szlakiem zabytków z konkretnej epoki, np. szlakiem gotyku, szlakiem renesansu lubelskiego, secesji itd.
– Lublin o zmierzchu.
– Nekropolia Lubelska.