przewodnik po Kazimierzu Dolnym

Program podstawowy zwiedzania Kazimierza Dolnego z przewodnikiem możemy poszerzyć o dodatkowe atrakcje dla grup w każdym wieku.

Jeżeli zechcą Państwo – przewodnik może dostosować oprowadzanie do warsztatu i skoncentrować się na wybranym temacie (sztuka, wielokulturowość, geologia, ornitologia).

Warsztaty i aktywne formy zwiedzania Kazimierza Dolnego:
– Kazimierz Dolny – rowerowo;
– Kazimierz Dolny – spacer po okolicach z geologiem;
– warsztat z geologiem;
– spacer po okolicach z ornitologiem;
– warsztat z twórcą ludowym;
– warsztat plastyki zdobniczej (od grup przedszkolnych…po zaawansowane techniki dla grup dorosłych);
– warsztaty plastyki obrzędowej;

CENY ustalane indywidualnie dla każdej grupy (w zależności od czasu trwania warsztatu lub formy turystyki aktywnej);