Kazimierz Dolny z przewodnikiem

Kazimierz Dolny optymalnie, czyli co zobaczymy w 3-4 godziny

Spacer po miasteczku obejmuje m.in: wejście na Górę Trzech Krzyży, Zamek i Basztę, Kościół Farny pw. Św. Jana Chrzciciela i Św. Bartłomieja Apostoła, Duży i Mały Rynek, ulicę Senatorską, Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i Klasztor Reformatów.

Dodatkowo lub zamiennie: kirkut lub/i Wąwóz Korzeniowy Dół lub Plebanka.